TEXTOS I ARTICLES referents als 50 anys del Concili Vaticà II

Pacte de les Catacumbes

Manifest d'uns bisbes a l'acabar el Concili


La triple hermenèutica del Vaticà II
Per l’historiador P. Hilari Raguer, monjo de Montserrat.
“l’esdeveniment Vaticà II en la nostra societat i la nostra Església, avui, en el cinquantè aniversari de la seva obertura per Joan XXIII.”
(Santuari de la Mare de Déu del Mont, dissabte, 6 d’octubre de 2012.)

Joan XXIII, el Papa del Concili Vaticà II

“50 anys del Concili Vaticà II: i ara què?”

Intervenció d’Hilari Raguer sobre Joan XXIII a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent,promoguda per Cristianisme al Segle XXI.
«SE CRISTO VEDESSE»: «Si Crist ho veiés!» El 6 de desembre de 1968 la premsa nacional francesa (Le Monde, Le Figaro, La Croix...) anunciava a vàries columnes que una setmana abans, el 30 de novembre, una cinquantena de cristians havien adreçat una Carta oberta a Pau VI. Els redactors de la carta eren laics, en la gran majoria, i també algun capellà. El document va rebre noms diversos: la «Carta dels 744» pel nombre dels primers signataris,
El discurs de la lluna L’11 d’octubre de 1962 s’havia inaugurat el Concili Vaticà II van organitzar una desfilada des de diferents punts de la ciutat amb llums i cants fins congregar-se a la plaça de Sant Pere. Volien escoltar unes paraules del papa.

Humanae vitae i reaccions

 

El 25/07/1968 Pau VI signa l’encíclica «Humanae Vitae». L’endemà esclata la tempesta. La comissió a la que el Papa havia encomanat l’estudi de la qüestió, apuntava a unes conclusions que no tenien gran cosa a veure amb el contingut de l’Encíclica
Els documents o l'esdeveniment? P.Hilari raguer
Vaticà II: reforma i involució Juan José tamayo
L'Església que va poder ser El Concili Vaticà II fa avui 50 anys en plena frenada de l'obertura del catolicisme que va impulsar. Els conservadors han conquistat la jerarquia desd'aleshores i han impedit els canvis apuntats
ROSSEND DOMÈNECH
El Pontífex terrenal Va ser el primer Papa que va
parlar als fidels a la plaça de Sant Pere