Convocatòries de reunions del Fòrum Joan Alsina

 

17 de novembre del 2014 pdf full informatiu
   
15 de març del 2010 pdf full informatiu
19 d'abril del 2010 pdf full informatiu
17 de maig del 2010  
21 de juny del 2010 pdf full informatiu
17 de gener del 2011 pdf full informatiu
febrer del 2011 pdf full informatiu
març del 2011 pdf full informatiu
maig del 2011 pdf full informatiu
20 de juny del 2011 pdf full informatiu
26 de setembre11 pdf full informatiu
17 octubre 11 pdf full informatiu
21 de novembre 11 pdf full informatiu